Ośrodek Nauczania Języków Obcych „PRIMA” Krzysztof Prymak w Białymstoku działa od 26 marca 1990 r. i jest jedną z najstarszych szkół językowych w Białymstoku. Założycielem i dyrektorem Ośrodka „PRIMA” jest Krzysztof Prymak, absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel języka angielskiego z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Ośrodek zatrudnia starannie dobranych nauczycieli języków obcych, o wysokich kwalifikacjach językowych i moralnych, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o autorskie programy. Metodycy nauczania języków obcych dbają o wysoką jakość nauczania i właściwy dobór materiałów dydaktycznych.

Ośrodek tworzy grupy kursowe według kryteriów wieku i umiejętności językowych CEFR (Common European Framework of Reference – europejski system opisu kształcenia językowego) na poziomach: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2

Od 2005 r. Ośrodek „PRIMA” jest Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS Educational Testing Service, Princeton, USA, gdzie można zdawać międzynarodowe egzaminy ważne w 180 krajach świata:

TOEF® iBT (Test of English As a Foreign Language) – egzamin konieczny, by studiować za granicą (poziom CEFR: B1 do C2)
TOEIC®  (Test of English for International Communication) – dla Urzędników Służby Cywilnej i osób wyjeżdżających do pracy za granicą (poziom CEFR: B1 do C2),
TOEIC ® Bridge (wersja Test of English for International Communication dla mniej zaawansowanych) – (poziom CEFR: A1 do B1),
• TFI® (Test de Français International) ) – egzamin z języka francuskiego dla Urzędników Służby Cywilnej i osób wyjeżdżających do pracy za granicą (poziom CEFR: B1 do C2),
• WiDaF®  (Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache) – język niemiecki dla potrzeb biznesu (poziom CEFR: B1 do C2)
NOWOŚĆ ! TYLKO W OŚRODKU „PRIMA”

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci starsze i młodzież kończą kursy języka angielskiego zdając bezpłatnie NOWY Międzynarodowy Egzamin TOEFL  Junior

Języki nauczane:

język angielski
język niemiecki
język hiszpański
język rosyjski
język francuski

Typy kursów:

Kursy ogólnojęzykowe – 8 poziomów: od początkującego do zaawansowanego
Kursy egzaminacyjne maturalne (poziom podstawowy i rozszerzony)
Kursy egzaminacyjne gimnazjalne
Kursy egzaminacyjne (język angielski):
FCE – Cambridge First Certificate in English (poziom CEFR: B2)
CAE – Cambridge Advanced English (poziom CEFR: C1)
CPE – Cambridge Proficiency in English (poziom CEFR: C1)

Kursy egzaminacyjne (język niemiecki):

ZD – Zertifikat Deutsch (poziom CEFR: B1)
ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung (poziom CEFR: C1)
Start Deutsch 1 (poziom CEFR: A1)
Start Deutsch 2 (poziom CEFR: A2)

Kursy egzaminacyjne ETS

TOEFL® iBT – Test of English as a Foreign Language – egzamin przez Internet

TOEIC®  – Test of English for International Communication
(Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 13 poz. 82, załącznik nr 2 punkt 19, z dnia 29 stycznia 2007 r.), certyfikat TOEIC jest uznawany jako dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie. Wymagany wynik to 700 punktów)

TOEIC® Bridge – Test of English for International Communication

Kursy specjalistyczne:

angielski dla medyków,
angielski dla prawników
dla kadry kierowniczej i profesjonalistów
kursy językowe na zlecenie instytucji

Kursy konwersacyjne (od poziomu średniego)
Kursy indywidualne 1:1 (nauczyciel + uczeń)

Wielkość grup:

dzieci młodsze i starsze – 8 osób
młodzież, studenci i dorośli – 12 osób
konwersacje – 8 osób

RABATY:

3% po 1 roku nauki
5% po 2 roku nauki
7% po 3 roku nauki
9% po 4 i każdym kolejnym roku nauki
5% „mała” zniżka rodzinna
5% posiadacze Karty Klubu Republika (NOWOŚĆ)
5% posiadacze Karnetu Jagiellonii
5% za pełną wpłatę – do 31.X (I semestr), do 28.II. (II semestr)
10% „duża” zniżka rodzinna
10 % zniżka studencka
20 % za drugi język
20% za przyprowadzenie 3 nowych uczestników kursów
20% kursy poranne
20% kursy weekendowe
20% kursy letnie
Zapraszamy!

Godziny otwarcia

Poniedziałek

13:00 - 20:00

Wtorek

13:00 - 20:00

Środa

13:00 - 20:00

Czwartek

13:00 - 20:00

Piątek

13:00 - 20:00

Sobota

-

Niedziela

-

Przycisk kontaktu