Białostocki Teatr Lalek należy do najstarszych polskich teatrów lalek.

Od roku 1972 regularnie wystawia sztuki z wielkiego repertuaru literatury światowej. Jest pierwszym polskim teatrem lalek, dla którego miasto wybudowało w 1979 specjalnie zaprojektowany budynek, dziś mieszczący 3 sceny: dużą (200 miejsc), małą (100 miejsc) i salę prób (40 miejsc). Na przestrzeni ostatnich 30 lat BTL był organizatorem wielu festiwali lalkowych, krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza festiwalu solistów lalkarzy i ogólnopolskich spotkań teatrów lalek.

W roku 1974 BTL powołał studio aktorskie, które w rok później przekształciło się w zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej. Niemal wszyscy aktorzy Teatru są absolwentami tej uczelni, stanowią też podstawę kadry dydaktycznej kształcącej młodych lalkarzy w Akademii Teatralnej w Białymstoku.

 

Dziś BTL prowadzi działalność wyspecjalizowaną w trzech nurtach:

  • przedstawienia dla dzieci (adaptacje znanych baśni i popularnej literatury dziecięcej, zwłaszcza utwory współczesne, pisane z myślą o teatrze lalek, realizowane w różnych konwencjach teatralnych i lalkowych)
  • przedstawienia dla dorosłych (stała działalność lalkowa będąca ewenementem na szeroką skalę)
  • przedstawienia poszukujące i eksperymentatorskie (projekty realizowane na scenie studyjnej, we współpracy z najmłodszym pokoleniem lalkarzy z kręgu Akademii Teatralnej w Białymstoku)
    Białostocki Teatr Lalek prowadzi współpracę międzynarodową, staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.

 

Białostocki Teatr Lalek prowadzi współpracę międzynarodową: staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.

Adres

Nasz adres:

Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok

GPS:

53.13138629035181, 23.1508286489252